Magistrát města Frýdek-Místek

Platba za komunální odpad

Zadejte prosím své rodné číslo (bez mezer a bez lomítka) a systém vyhledá zda jste vedený jako plátce, poplatník nebo jste kombinací obou variant. Dále je potřeba vyplnit email, na který má přijít potvrzení o platbě. Následně Vám zobrazí příslušná data k zaplacení.

Je možné zadat i konkrétní variabilní symbol, který chcete zaplatit. Stačí změnit hodnotu vstupního formuláře níže.

Nastaveno pro kódy poplatku: 981|982

Více informací o platbě za místní poplatek ze obecní systém odpadového hospodářství získáte zde, včetně kontaktů na jednotlivé správce.

Uhradí-li poplatek poplatník, který je veden pod společným plátcem, bude společnému plátci snížena částka o tuto úhradu nejpozději do 3 pracovních dnů.


* Tímto beru na vědomí, že Magistrát města Frýdek-Místek zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.