Magistrát města Frýdek-Místek

Poplatek za psa

Zadejte prosím své rodné číslo (bez mezer a bez lomítka) nebo variabilní symbol, který chcete zaplatit. Dále je potřeba vyplnit email, na který má přijít potvrzení o platbě. Systém vyhledá zde eviduje dlužnou částku a zobrazí ji k zaplacení.

Nastaveno pro kódy poplatku: 904

Více informací o platbě za místní poplatek ze psů získáte zde.


* Tímto beru na vědomí, že Magistrát města Frýdek-Místek zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.